Budapešť

1100 Kč
03.10.2020

Program:

 

Prohlídka města s průvodcem – historické centrum Budína i Pešti. Návštěva vyhlášené tržnice. Matyášův chrám, Rybářská bašta, Gellertův vrch – (krásný výhled na celé město – chráněný UNESCEM). Náměstí Hrdinů – seznámení s maďarskými dějinami, relikvie Sv. Štěpána – svatá pravice. Návštěva Hlavní ulice vnitřního města. Dle časových možností prohlídka městských sadů zámku Vajdahudyard a sochou Anonyma.

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce

 

Cena nezahrnuje:   případné vstupy

                                   pojištění léčebných výloh 14 Kč/os.

 

Odjezd:               3.15 -    J. Hradec - parkoviště Jitřenka

                             4.00 -    Dačice - CK Štefl-tour

minimální počet přihlášených 35 osob


ZÁJEZDY

  
.