VYDÁVÁNÍ POUKAZŮ - STÁTNÍ OPATŘENÍ

1 - 1 Kč
31.08.2020 - 31.08.2020

Vážení klienti, předem se omlouváme za časovou prodlevu. Provozovny jedou ve velmi omezeném režimu z důvodu státního opatření. Nyní jsme dvě na ošetřování svých dětí a další kolegyně na nemocenské.

Jsme Vám k dispozici na mailech: cestovka@stefl-tour.cz, cestovkajh@stefl-tour.cz

VYDÁVÁNÍ POUKAZŮ

K 16.4. 2020 vyšel zákon (sb. zák. č. 185/2020) o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.

(budeme se snažit Vám ho přiblížit co nejsrozumitelněji)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České rebubliky:

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

Tento zákon se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20.2. - 31.8. 2020.

1. Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu, který nemohl zájezd uskutečnit z důvodu státního opatření.

Ochranná doba počíná běžet dnem doručení poukazu za zájezd a končí dnem 31.8. 2021, neskončí - li podle tohoto zákona dříve.

2. Poukaz může odmítnout:

    držitel průkazu ZTP

    osoba vedená v evidenci úřadu práce

    osoba těhotná

    osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

    osoba starší 65 let nebo osamělý rodič

    také školy, školská zařízení

3. V případě, že se pořadatel rozhodne využít ochranné doby, oznámí to zákazníkovi a vystaví mu poukaz na hodnotu, kterou v kanceláři složil, poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.

4. Ochranná doba končí, jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne,kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu.

5. V případě, že zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.


Tohoto zákonu se budeme držet na námi pořádané zájezdy. Pokud se jedná o zájezdy pořádané jinými CK, je nutné se řídit jejich podmínkami.


Vážíme si Vaší trpělivosti a děkujeme klientům, kteří chápou vzniklou situaci a i přes ne moc příjemnou dobu jsou i tak moc milí a je radost s nimi spolupracovat. Děkujeme za podporu. Doba je velmi náročná jak psychicky, tak finančně a my věříme, že to spolu všichni ustojíme a co nejdříve se stav vrátí do ,,starých kolejí,, a budeme se setkávat jak osobně v kancelářích, tak i na zájezdech v CZ nebo zahraničí.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Prozatím tedy POUZE po e-mailech.

 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

kolektiv Štefl-tour Dačice s.r.o.


REZERVACE ZÁJEZDU

počet osob:
*
nástupní místo:
*
objednavatel:
*
email:
*
telefon:
*
poznámky:
položky označené * jsou povinné

ZÁJEZDY

  
.